AnasayfaKapıTakvimSSSAramaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Konu: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Salı 24 Kas. 2009 - 14:10

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin

avatar

Mesaj Sayısı : 63
Kayıt tarihi : 06/11/09
Yaş : 23
Nerden : Bursa / Gemlik

MesajKonu: Konu: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Salı 24 Kas. 2009 - 14:10   C.tesi Ara. 05, 2009 2:44 pm

COĞRAFİ KONUMU Yurdumuzun doğusunda 164.000 km2 lik bir alanla Türkiye yüz ölçümünün % 21'ini kaplamaktadır. Tüm coğrafi bölgelerimiz arasında yüz ölçümünün büyüklüğü bakımından 1. sırada yer alır. Kuzey-güney yönünde en geniş alan kaplayan bölgemizdir (enlem farkı en fazla). YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ Bölgenin ortalama yükseltisi 2000 - 2200 m arasındadır. Ortalama yükseltisi en fazla olan bölgemizdir. "Türkiye'nin çatısı" olarak isimlendirilir. Bölgenin en alçak yeri olan Iğdır Ovası (850m) dahi İç Anadolu'nun ortalama yükseltisine yakındır. Erzurum Ovası 1800 m , Yüksekova 2200 m yükseltiye sahiptir. Bölgede yer alan ovaların ortalama yükseltisi 1500'dir.

Bölgede bulunan dağlar, doğu-batı doğrultusunda ve üç sıra halinde uzanırlar. Dağlar arasında ise çöküntü ovalan yer alır. Bölgenin kuzeyinde, batıdan doğuya doğru Çimen, Kop, Allahuekber ve Yalnızçam Dağları uzanır. Orta sırada Munzur (Mercan) Dağları, Karasu-Aras Dağları ve Ağrı Dağı bulunur. Güneyde yer alan dağlar ise Güneydoğu Toroslar, Bitlis Dağları, Buzul (Cilo) Dağlarıdır. Bu dağlar üçüncü jeolojik zamanda Alp-Himalaya orojenik sisteminin uzantısı olarak kıvrılma sonucu oluşmuştur. Bölgede Van Gölü'nün kuzeyinde kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan kırık hattı boyunca Nemrut, Süphan, Tendürek, Ağrı (5137m) volkanik dağları uzanır. Ağrı Dağı Türkiye'nin en yüksek noktasını oluşturur. Bölgede kıvrım dağları arasında yer alan çöküntü ovaları da doğu - batı yönünde uzanır. Bu ovalardan Elbistan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Yüksekova ve Başkale güneyde, Erzincan, Tercan, Aşkale, Erzurum, Pasinler, Horasan, Kağızman, Iğdır ovaları kuzeyde bulunur. Tunceli, Erzurum ve Kars çevresi plato alanlarıdır. Bölgede platolar da geniş alan kaplar. Erzurum-Kars platosu Doğu Anadolu'nun en geniş plâtosudur. Bundan başka Fırat ve kolları tarafından parçalanmış plato fazladır.
BÖLGEDEKİ YER ŞEKİLLERİNN BAŞLICA ETKİLERİ ŞÖYLE SIRALANABİLİR: Yükseltiden dolayı sıcaklık değerleri düşmüştür. Tarım ürünleri düşük sıcaklığın etkisiyle daha geç olgunlaşır. Kuzey-güney doğrultusunda ulaşım zordur. Doğu-batı yönünde ulaşım daha kolaydır. Ekilebilen alanlar azalmıştır. Yükselti ve yaz yağışlarından dolayı hayvancılık gelişmiştir Yükselti ve dağların uzanış doğrultuları akarsuların debi ve rejimlerini, tarım ürünlerini, sosyal ve ekonomik yapıyı etkilemiştirBölgede yüzey şekillerine bağlı olarak yollar doğu - balı istikametinde uzanır. Türkiye'de ulaşım en elveriş siz olduğu bölgedir. Van Gölü'nde deniz ulaşımı yapılır. İklim ve Bitki Örtüsü Kış mevsimi uzun ve soğuktur. Sıcaklık -40°C'ye kadar düşer. Yaz mevsimi ise sıcak ve kısadır. Sı¬caklık 20°C nin üzerine çıkar. Kış mevsiminde ya¬ğışlar genelde kar şeklindedir. Doğu Anadolu'da sı¬caklık değerleri düşük olduğundan bağıl nem oran¬ları fazla, mutlak nem miktarı ise karasallıktan dolayı azdır. Yıllık sıcaklık farkı 30°C den fazladır. Yıllık ortalama 500-600 mm yağış alır. Buharlaşma az olduğu için bu yağış yeterli olur. Bölgenin güne¬yine ve batısına doğru gidildikçe sıcaklık ortalamaları artar. Bölge, iç Anadolu'dan daha yüksekte ol¬duğundan daha fazla yağış alır. Kışlar karasallığın etkisiyle daha sert geçer. Iğdır Ovası, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en az yağış alan yeridir. Buranın yıllık yağış, ortalaması 250 mm'nin altındadır. Buna karşılık Iğdır Ovası, alçakta bulunmasından dolayı kış mevsimi daha ılık geçer. TARIM ve HAYVANCILIK Bölge yüzölçümünün %10'unda ancak tarım yapıla¬bilir. Bölgedeki tarım etkinlikleri en çok bölgenin gü¬neyindeki çöküntü ovalarında (Elbistan, Malatya, Elazığ ve Muş ovaları) yoğunlaşır. Bölgede hayvan¬cılık yaygındır. En fazla tarımı yapılan ürün arpadır. Düşük sıcaklıklar ve hayvancılığın gelişmiş olması arpa üretimini artırmıştır. Arpadan sonra en fazla ta¬rımı yapılan ürün buğdaydır. Bitlis, Malatya ve Ela¬zığ'da tütün ile şeker fabrikaları vardır. Bu yöre¬lerde şeker pancarı tarımı yapılmaktadır. Iğdır ova¬sında pamuk yetiştirilir. Malatya, Türkiye ve Dünyada kayısı üretiminde ilk sırada yer alır. Ayrıca patates, lahana gibi çeşitli ürünler de yetiştirilir. Genel olarak sıcaklığın düşük olmasından do¬layı sebzecilik gelişmemiştir. Bundan dolayı sebze tarımına en az elverişli bölge Doğu Anadolu'dur. Doğu Anadolu Bölgesi, hayvancılıkta elverişli şart¬lara sahip olduğu gibi olumsuz şartlar da taşır. Tarım topraklarının az yer tutmasına karşılık, çayır ve otlakların fazla yer kaplaması hayvancılığı teşvik edici, kışların uzun ve sert geçmesi ise sınırlayıcı bir özelliktir Erzurum-Kars Bölümü'nde yaz yağışlarının görülmesi, çayırların geniş alan kaplaması büyükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. Canlı hayvan, yapağı, tereyağı ve peynir halkın önemli geçim kaynaklarıdır. Hakkâri, Kars ve Bit¬lis'te arıcılık gelişmiştir. Türkiye bal üretiminin %20'sini Doğu Anadolu Bölgesi verir. İpek böcekçi¬liği Elazığ'da yapılmaktadır. Ancak son yıllarda ge¬rileme göstermiştir.Bölge halkının %80'i tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır.
YERALTI ZENGİNLİKLERİ Türkiye'de yeraltı zenginliğinin en fazla olduğu böl¬ge, Doğu Anadolu Bölgesi ve özellikle Yukarı Fırat Bölümü'dür. Demir: Türkiye'de çıkarılan demirin %35'ten fazlası bu bölgede Divriği (Sivas), Hekimhan ve Hasançelebi (Malatya)'de çıkarılır. Krom : Türkiye'deki kromun %33'ü bu bölgeden çıkarılır. Ergani, Guleman ve Maden önemli krom yataklarının bulunduğu merkezlerdir. Bakır : Türkiye'deki bakırın önemli bir kısmı bölgeden çıkarılır. Maden, Ergani ve Pütürge'de bakır yatakları vardır. Kurşun-Çinko : Kurşunun %90'ı, çinkonun %75'i Keban'da çıkarılır. Bu madenler Keban'da "Simli Kurşun İşletmeleri'nde" işlenir. Ancak son yıllarda üretim durma aşamasına gelmiştir. Linyit : Elbistan, İspir ve Erzurum çevresinde çıkarılır. Türkiye'deki linyit üretiminin %10'u bu ve Dünya üretiminde bölge birinci sıradadır. Asbest: Erzincan çevresinde çıkarılır. Barit: Muş ve çevresinde çıkarılır. Kalay : Elazığ ve bölgeden elde edilir. Afşin - Elbistan termik santralin¬de enerjiye dönüştürülür. Oltu Taşı : Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkarılır. Tür¬kiye

çevresinde çıkarılır. Kaya tuzu : Kağızman, Narman ve Kars çevresinde kaya tuzu yatakları bulunmakta tuz elde edilmektedir. ENDÜSTRİ Doğal koşulların olumsuz etkisinin yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde endüstri yeterince gelişmemiştir. Sanayi bakımından en geri kalmış bölge¬dir. Sanayi kuruluşları yetersiz olduğu için, bölge halkı geçimini daha çok tarım ve hayvancılıktan te¬min eder. Bölgede bulunan kuruluşlar daha çok tarıma dayalıdır. Maden çıkarımı bakımından zengin madenlerin işletilmesi azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, maden varlığı ve elekt¬rik enerjisi üretimi ile Türkiye sanayisinin geliş¬mesine büyük katkıda bulunmaktadır. Yalnızca Keban Barajı Türkiye'de üretilen elektrik enerji¬sinin yaklaşık % 25'ini sağlamaktadır Bölgedeki endüstri kuruluşları şunlardır: Et Kombinaları : Malatya, Elazığ, Erzurum, Ağrı ve Van'da bulunur. Et üretiminin %25'i bu bölgeden karşılanır. Şeker Fabrikaları : Malatya, Elazığ, Van, Erzu¬rum, Muş ve Erzincan'dadır. Dokuma ve İplik Fabrikaları : Daha çok pamuklu dokuma gelişmiştir. Malatya ve Erzincan'daki fabrikalarda pamuk işlenir. Sigara Fabrikaları: Malatya ve Bitlis'te kurulmuştur. Çimento Fabrikaları : Elazığ, Erzurum, Kars ve Van'da kurulmuştur.
TURİZM Doğu Anadolu'da bulunan, Ağrı Dağı, Van Gölü, Nemrut Dağı, Süphan Dağlan, Sat Dağları, Mercan Vadisi Milli Parkı turistlerin ilgisini çeken doğal güzelliklerdir. Bölgede dağcılık ve kış sporları için çok uygun ortamlar vardır. Palandöken Dağları'nda, Bingöl'de ve Sarıkamış'ta dağ sporları tesisleri bulunmaktadır. Bölgedeki göller, doğal güzellikleriyle birer gezi ve eğlence yerleridir. Ba¬zı göllerin kıyısında da kamplar ve plaj tesisleri vardır. Doğubeyazıt yakınlarındaki İshak paşa Sarayı da önemli turizm alanlarından birisidir. Erzurum ve Diyadin'de bulunan kaplıcalar sağlık turizmi için önemlidir.
NÜFUS ve YERLEŞMEYüz ölçümü en geniş olan bu bölgemizde yer şekil¬leri ve iklimin de etkisi ile nüfus azdır. Nüfus bölge¬de daha çok çöküntü hendekleri içindeki ovalarda toplanmıştır. Toplu yerleşme tipi görülür. Nüfus yoğunluğu, Türkiye nüfus yoğunluğunun altındadır. 1997 yılı nüfus sayımına göre, Türkiye nüfus yoğunlu km2 ye 81 kişi iken, bölgede 36 kişidir. Bölgede şehirleşme oranı çok düşüktür (%28). Kırsal nüfus oranı ise çok fazladır (%72). Karadeniz Bölgesi'nden sonra kırsal nüfus oranı en fazla olan bölge Doğu Anadolu Bölgesi'dir. Bölgede nüfusun %80'i tarım ve hayvancılık ile uğraşır. Sa¬nayi gelişmediği için diğer bölgelere Karadeniz'den sonra en çok göç gönderen bölgemizdir. Nüfus yoğunluğu bakımından son sırada yer alır. İklimin sert karasal etkisi ve yer şekillerinin engebeli olması nedeniyle, tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Bölgenin bazı yerlerinde tarımsal nüfus yo¬ğunluğu 500'e kadar çıkmaktadır.Erzurum, Elazığ ve Malatya bölgenin büyük yerleşim birimleridir. Not: Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum. Malatya. Elazığ. Kars ve Van'da kurulan üniversiteler, bölgenin eğitim ve kültür faaliyetlerine büyük katkıda bulunmaktadır

_________________
COĞRAFYA AŞKTIR...
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://cografyabael.hareketforum.org
 
Konu: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Salı 24 Kas. 2009 - 14:10
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» 6.sınıf Matematik Görüntülü konu anlatımları(H.BURDA)
» FEN - ANADOLU - DÜZ LİSE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANLARI 2009-2010
» Indefinite Pronouns
» Mod, medyan
» If Clause Type 1 (1. Tip Şart Cümleleri)

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
 :: 12. Sınıf :: Konu Anlatımları-
Buraya geçin: